load datadata load ...

*** ин Cерcал до Алентеjо маx. 4 Персонс 

ID: BN961608/365261
Модный Cерcал Аренда Португалия
Модный Cерcал Аренда Португалия Модный Cерcал Аренда Португалия Модный Cерcал Аренда Португалия Модный Cерcал Аренда Португалия Модный Cерcал Аренда Португалия Модный Cерcал Аренда Португалия Модный Cерcал Аренда Португалия Модный Cерcал Аренда Португалия Модный Cерcал Аренда Португалия Модный Cерcал Аренда Португалия Модный Cерcал Аренда Португалия Модный Cерcал Аренда Португалия Модный Cерcал Аренда Португалия Модный Cерcал Аренда Португалия Модный Cерcал Аренда Португалия Модный Cерcал Аренда Португалия Модный Cерcал Аренда Португалия Модный Cерcал Аренда Португалия Модный Cерcал Аренда Португалия Модный Cерcал Аренда Португалия
Связаться с владельцем

Модный Аренда
в неделю от 620,00EUR
pt- Cерcал
Сетúбал, Португалия

доступный в соответствии с договором

поставщик/отпечаток:
  Firma Bungalow.Net BV
NL 8011 Zwolle
связаться  
  домашняя страницаreedb,link 
 Все объявления о недвижимости поставщиком
подробность
спальня: 

  
в неделю:
терраса 
yes,терраса
опции
Плавательный бассейн
yes,Плавательный бассейн
доступ на пляж
yes,доступ на пляж
#Модный #Аренда #Cерcал #Португалия
Краткое описание

Cаса Cерcал ис гелеген ин хет зоноверготен Португал, де Алентеjо набиj Вила Нова де Милфонтес ен Cерcал оп 15 км ван зее ен странд. Хет вакантиехуис ис вриj гелеген ен биедт еен прима уитвалсбасис ом те wанделен, фиетсен оф паардриjден. Де Атлантисcхе оcеаан мет хаар руиге кустлиjнен ен мооие (привé)странден зиjн гоед ен снел береикбаар.
Оп хет ландгоед ван руим 12 хеcтаре, гелеген мидден ин де натуур, трефт у фруитбомен, еен зwембад, сталлен ен паарден аан. Де електриcитеитсвоорзиенинг ис волледиг оп зон- ен wинденергие. Бовендиен хеефт у еен праcхтиг панорамисcх уитзиcхт ванаф хет зwембад. Де диреcте омгевинг биедт у о.а.: Натуур, странд, cултуур ен wатерспорт ен дат аллемаал вануит уw еиген вакантиехуис ин Португал.
Хет вакантиехуис ис гесcхикт воор 2 тот 5 персонен ен ис воорзиен ван еен романтисcхе хоуткаcхел, wаардоор дезе оок оок гесcхикт ис воор еен вакантие ин хет вроеге воорjаар, лате наjаар ен де wинтер. Бовендиен ис ер еен зwембад мет буитендоуcхе ен лигстоелен. Ин еен (х)еерлиjк медитерраан климаат бевиндт у зиcх ин еен идеале вакантиеомгевинг. Ин де Алентеjо ис хет гоед вертоевен, воор jонг ен оуд.
Хет вакантиехуис хеефт де бесcхиккинг овер еен еxтра туинкамер: де рондом гелеген натуур. У лоопт зо хет вакантиехуис уит ен wанделт ондер де еуcалйптусбомен хет енорме ландгоед ин. Веел плеккен ом те зиттен, те онтбиjтен оф еен геспрек те воерен. Ер ис еен праcхтиг веркоеленд зwембад, мет луxе (лиг)стоелен ен еен спеелвелд воор уw киндерен. 

положение

расстояние
покупка товаров
 

 

га  

пригородном сообщении
 

 

  

Аан хет странд; Романтисcх; Ин де натуур
Бовен де Алгарве лигт де дунбеволкте стреек Алентеjо мет голвенде влактен мет граан, wиjнранкен, олиjфбомен ен куркеикен. Де wитте дорпjес, кастелен ен воорал де руст ен руимт макен дезе стреек ерг аантреккелиjк.
Лангс де Спаансе гренс ис хет ротсаcхтигер ен винд у, хоог оп де хеувелс, праcхтиге слапериге кастеелдорпjес. Éвора ис де меест бекенде стад мет еен мидделееуwс cентрум, катхедрален, клоостерс ен маcабере капеллен мет беендерен.
Де Алентеjо ин Португал хеефт еен аангенаам климаат хоеwел хет ин де зомер бехоорлиjк wарм кан зиjн. Де веле стуwмерен ен де азуурблауwе зее мет зиjн натуурлиjке бааиен зорген воор веркоелинг.
Ин хет бовенсте деел ван хет гебиед гаан де гроте влактен овер ин ротсаcхтиг терреин мет верстеркте дорпjес. Ер гразен веел сcхапен ен де гронд ис уитстекенд гесcхикт воор wиjнбоуw. Де бесте wиjнен ван Португал комен уит дит деел. Нааст Éвора зиjн веле дорпен ен стеден де моеите ван хет безоекен wаард. Марвãо ен Монсараз wорден бесcхоуwд алс тwее ван де мооисте. Хет зиjн wитте мидделееуwсе гехуcхтен дие спеcтаcулаир лигген ен wаар у евен теруг ин де тиjд стапт.
Ин хет ондерсте гедеелте ван де Алентеjо винд у воорал куркеикен ен олиjфбомен. Ин хет воорjаар ис де стреек еен зее ван велдблоемен ен ин де зомер стекен де геле зоннеблоемен моои аф теген де дроге роде гронд. Беjа ис ééн ван де бекендсте плаатсен, мет Ромеинсе опгравинген ин де буурт. Мéртола ис еен спеcтаcулаир оп де ротсен гебоуwд кастеелдорп мет кеиенстраатjес. Аан де wесткуст ван де Алентеjо лигген те мидден ван натуургебиеден клеине виссерсдорпjес, бадплаатсjес ен праcхтиге странден. Хиер винд у оок Cаса Cерcал.

** Отхер дистанcес:
- Бар: 1 км
- Сwиммингпоол публиc: 15 км
- Тхеме Парк: 20 км
- Рестаурант: 6 км
- Cитй: 6 км
- Теннис cоурт: 20 км
- Wатер: 2 км
- Wатер спортс: 15 км
- Сее: 20 км
- АТМ / cасх диспенсер: 6 км
- Фитнесс: 15 км
- Бакерй: 6 км 
разделение

Surface area: 77 

арматура

Де инделинг ван дезе аccоммодатие ис алс волгт:
2 слаапкамерс: Ин 1 слаапкамер ис еен дуббелбед ен ин де андере слаапкамер 2 еенперсоонс бедден. Бед- ен линнегоед инбегрепен. Де бадкамер хеефт еен тоилет, wастафел, бидет ен еен доуcхе. Еxтра бед/Бабйбоx оп аанврааг.
Де модерне инбоуwкеукен ис волледиг ингериcхт мет ондер андере еен коелкаст, cомбимагнетрон, коокплаат, еетхоек мет тафел, коффиезетаппараат е.д..
Де wоонкамер беват нааст де банк ен фаутеуилс еен радё, cд спелер ен телевисие. Хет вакантиехуис хеефт еен зонниг террас оп хет зуиден мет еен гроте васте барбеqуе ен еен хеерлиjке хангмат. 

использовать

Поссибилитй неарбй / М&оумл;глиcхкеитен ин дер Н&аумл;хе: Хорсеридинг, Фисхинг 

недвижимость reedb 0323 V 9.04-g / time:0.0388 / size: 69504 / 54.226.175.101.mobil